probiotic

پروبیوتیک ها

پروبیوتیک ها باکتری ها و مخمرهای زنده هستند که به دلیل داشتن سیستم هضم از میکروارگانیسم های “خوب” نامیده می شوند. آنها همچنین ممکن است به درمان سایر بیماری ها از جمله عفونت های پوستی و آلرژی کمک کنند.  پروبیوتیک ها باکتری ها و مخمرهای زنده هستند که به عنوان میکروارگانیسم های “خوب” شناخته می شوند زیرا به نفع بدن ، به ویژه دستگاه گوارش ، با کمک به هضم …

ادامه محصول >