کراس کارملوز

 کراس کارملوز سدیم

 کراس کارملوز که بیشتر به عنوان  CMC سدیم شناخته شده است، یک پلیمر متقابل متصل از کربوکسی متیل سلولز سدیم است. این پودر سفید، جریان آزاد باعث جدا شدن یک قرص در روده می شود. کراس کارملوز سدیم به عنوان یک پودر بی بو، سفید و یا خاکستری رنگ دیده می شود. در آب محلول است، هرچند سدیم کراس کاراملوز به سرعت در هنگام تماس با آب به ۴ تا ۸ برابر …

ادامه محصول >