مونو اتانول آمین

شکل ظاهری: مایعی بی رنگ و چسبناک با ویسکوزیته بالا و بوی نا مطلوب مانند بوی ماهی است. به آن MEA نیز گفته می شود، که به وفور در بافت های زنده پیدا می شود همچنین یکی از مهم ترین اجزای تشکیل دهنده ی لسیتین است. نقطه جوش: ۳۳۵ °C چگالی: ۱٫۱۳ g/cm³ فرمول شیمیایی: C6H15NO3 اسامی مترادف: هیدروکسی اتیل آمین، کولامین، اولامین، متیل الکل، آمینو اتانول، متا آمینو اتیل الکل و… مونو …

ادامه محصول >