متیل ترشیو بوتیل اتر (MTBE)

MTBE چیست؟ متیل ترشیو بوتیل اتر (MTBE) یک مایع قابل اشتعال با بوی مشخص و غیر قابل انعطاف است. این از ترکیب شیمیایی مانند ایزوبوتیلن و متانول ساخته شده است و از دهه ۱۹۸۰ به عنوان یک افزودنی برای بنزین بدون سرب استفاده شده است تا برای سوختن بیشتر کارآمد استفاده شود. MTBE دارای سایر مواد ویژه ای به عنوان یک ماده شیمیایی آزمایشگاهی و در پزشکی برای دفع سنگ …

ادامه محصول >