milk-protein

انواع پروتئین های شیر

پروتئین ها انواع مختلفی دارند و هر کدام اسیدهای آمینه خاص خود را دارند (به طور معمول حاوی صدها اسید آمینه). ۲۲ اسید آمینه مختلف وجود دارد که می توانند برای تشکیل زنجیره های پروتئین ترکیب شوند. ۹ اسید آمینه وجود دارد که بدن انسان قادر به ساخت آنها نیست و باید از رژیم غذایی دریافت شود. اینها اسیدهای آمینه اساسی نامیده می شوند. اسیدهای آمینه موجود در زنجیره های …

ادامه محصول >