لاکتات آمونیوم

آمونیوم لاکتات نمکی آلی از آمونیوم است (اسید لاکتیک با هیدروکسید آمونیوم خنثی می شود)، لاکتات آمونیوم مرطوب کننده موضعی را می توان به عنوان یک ماده آرام کننده در بیماری های ایکتیوز و لگاریس و زریوز استفاده کرد. این ماده موجود به عنوان کرم یا لوسیون، پوست را مرطوب می کند و فلس ها را تجزیه می کند. لاکتات آمونیوم فقط برای مصارف خارجی است. از تماس با چشم …

ادامه محصول >