نونیل فنول

NPE سورفاکتانتهای غیر یونی هستند که در طیف گسترده ای از کاربردهای صنعتی و محصولات مصرفی مورد استفاده قرار می گیرند. بسیاری از این موارد ، مانند مواد شوینده لباسشویی ، کاربردهای “تخلیه پایین” دارند. برخی دیگر ، مانند عوامل کنترل گرد و غبار و دیشکرها منجر به انتشار مستقیم محیط می شوند. NPE ها اگرچه نسبت به NP سمی و پایدارتر هستند ، اما برای ارگانیسم های آبزی نیز …

ادامه محصول >