نن

پلی سوربات ۸۰(توئین ۸۰)

پلی سوربات ۸۰(توئین ۸۰) یک مایع چسبناک هست دارای رنگ طلایی است. این ماده ساخته شده از پلی اتیل کربنات سدیم و اسید اولئیک، اسید چرب موجود درچربی های حیوانی و گیاهی ساخته شده است. پلی سوربات ۸۰ یک اسید اولئیک با تعادل هیدروفیلی-لیپوفیلیک تقریبی ۱۵ است.  یک ماده حلال کننده به عنوان سورفکتانت عمل می کند و محلولیت یک عامل را در عامل دیگر افزایش می دهد. ماده ای …

ادامه محصول >