گلوتامین

گلوتامین فراوان ترین اسید آمینه بدن است. آمینو اسیدها اجزای سازنده پروتئین هستند. پروتئین ها برای اندام ها بسیار مهم هستند. آنها همچنین عملکردهای دیگری مانند انتقال مواد در خون و مقابله با ویروس ها و باکتری های مضر را انجام می دهند. گلوتامین در ماهیچه ها تولید می شود و توسط خون به اندام هایی که به آن نیاز دارند ، توزیع می شود. گلوتامین ممکن است به عملکرد …

ادامه محصول >