فروشنده ایزوله سویا

ایزوله سویا

ایزوله سویا پودر ایزوله پروتئین سویا از پوسته ی سویا تهیه شده است که در آب یا الکل شستشو داده شده است تا در قندها و فیبر غذایی مصرف شود. سپس آنها را از بین می برد و تبدیل به یک پودر می شوند. این محصول دارای چربی بسیار کم و بدون کلسترول است. پودر پروتئین سویا برای ساخت فرمول سویا شیرین و همچنین انواع گزنه های گوشتی و لبنی …

ادامه محصول >