فروشنده پرسولفات آمونیوم

پر سولفات آمونیوم

پرسولفات آمونیوم PERSULFATE AMMONIUM جامد بلوری بلوری است. عامل قوی اکسید کننده. به راحتی نمی سوزد، اما ممکن است باعث سوزاندن خود به خود از مواد آلی شود. به عنوان یک ماده سفید کننده و به عنوان نگهدارنده غذا استفاده می شود. کاربرد پر سولفات آمونیوم  می توان به عنوان معرفهای تجزیه کننده، عامل ثابت کننده عکاسی و عامل کاهش دهنده استفاده کرد. استفاده عنوان نگهدارنده مواد غذایی، عامل اکسید …

ادامه محصول >