بارگیری (5)

سولفیت سدیم

سولفیت سدیم  یک نمک سدیم محلول سولفوریک اسید (سولفیت) با فرمول شیمیایی Na2SO3 است سولفیت سدیم یک کریستال سفید یا پودری است که دارای املاح کم است. سولفیت سدیم دارای فعالیت های سفید کننده، سولفوریزه کردن و دفع کننده است سولفیت سدیم یک سدیم  معدنی حاوی سولفیت  است. این   ماده  به عنوان نگهدارنده غذا و عامل کاهش دهنده نقش دارد. این نمک سدیم معدنی و نمک سولفیت است.  سدیم سولفیت …

ادامه محصول >