آسپارتام

آسپارتام

  آسپارتام یکی از شایع ترین شیرین کننده های مصنوعی است که امروزه استفاده می شود. آسپارتام با ترکیب آمینو اسید آسپارتیک و فنیل آلانین ساخته شده است. اسیدهای آمینه بلوک های ساختمانی پروتئین هستند و به طور طبیعی در بسیاری از غذاها یافت می شوند آسپارتام در بسیاری از غذاها و نوشیدنی ها استفاده می شود، زیرا حدود ۲۰۰ برابر شیرین تر از شکر است و یک شیرین کننده …

ادامه محصول >