فروش پالمتیک اسید، قیمت پالمتیک اسید

پالمیتیک اسید

اسید پالمیتیک اسید پالمیتیک یا اسید هگزادکانیک یکی از رایج ترین اسید های چرب اشباع موجود در حیوانات، گیاهان و میکروارگانیسم ها است. همانطور که نام آن نشان می دهد، این جزء اصلی روغن از میوه های نخل (روغن نخل) است. کربوهیدراتهای اضافی در بدن به اسید پالمیتیک تبدیل می شوند. اسید پالمیتیک اولین اسید چرب است که در طول سنتز اسید های چرب تولید می شود و پیش از …

ادامه محصول >