ی

سولفات آلومینیوم

سولفات آلومینیوم (Aluminium sulfate) نوعی ماده شیمیایی بوده که پس از اکسید آلومینیوم دومین ترکیب پر مصرف آلومینیوم در جهان می باشد. این ماده این ماده به آلوم نیز معروف بوده و دارای جرم مولی ۳۴۲٫۱۵ گرم بر مول و شکل ظاهری جامد بلوری سفید است، که میتواند تا ۱۷٪ سولفات آلومینیوم باشد. سولفات آلومینیوم قابلیت جذب و نگهداری مولکول های آب را از محیط اطراف خود دارد. این ماده …

ادامه محصول >