فروس سولفات

فروس سولفات

فروس سولفات آهن به صورت یونی به دو نوع سه ظرفیتی(فزیک)و دو ظرفیتی(فروس) است. آهن دو ظرفیتی (فروس) بیشترین قابلیت جذب را دارا میباشد، که بهترین محیط برای جذب این نوع آهن محیط اسیدی میباشد. اسید معده نیز از جمله اسید هایی است که باعث جذب این ماده میشود. داروهایی که باعث کاهش میزان جذب فروس سولفات میشود مانند آنتی اسید ها باعث اخلال در جذب آهن میشود. برخی از …

ادامه محصول >