بارگیری (9)

پلی وینیل پیرولیدون (PVP)

پلی وینیل پیرولیدون (پلیویدون) به عنوان یک رقیق کننده در مخلوط افزودنی رنگ برای مارک مواد غذایی استفاده می شود؛ در پوشش روی میوه های تازه مرکبات؛ به عنوان یک عامل روشن کننده برای آبجو، شراب و سرکه؛ به عنوان یک داروی تزریقی فرم پراکنده PVP نیز به عنوان یک ماده تخریب کننده (همچنین امكان پذیر است) در قرص های دارویی نیز استفاده می شود. همچنین به عنوان پلی وینیل …

ادامه محصول >