مانیتول

مانیتول

مانیتول یک نوع الکل شکر است که به عنوان یک دارو نیز  استفاده می شود. آن را اغلب به عنوان یک شیرین کننده در غذای دیابتی استفاده می کنند،  به عنوان یک دارو، آن را برای کاهش فشار در چشم، مانند گلوکوم استفاده می کنند و برای کاهش فشار داخل جمجمه مورد استفاده قرار میگیرد در پزشکی، از طریق تزریق داده مورد مصرف قرار میگیرد و  اثر معمولا به مدت …

ادامه محصول >