بیزوکس

موم بیزواکس

موم بیزواکس (beeswax) قدیمی ترین و خالص ترین موم در جهان است. در زمان برداشت عسل، لانه زنبوری ها را به دقت باز می کنند تا عسل را از شانه بیرون بیاورند. زنبورها عسل را به شانه هایی که حاوی موم هستند می بندند و درهر سلول این موم پر از عسل هست. این پوشش در تولید موم زنبور عسل ما استفاده می شود و در واقع موم ماده ای است که …

ادامه محصول >