کلر هگزیدین

کلرهگزیدین یک ترکیب بیوانوئیدها است که به عنوان عامل ضد عفونی کننده با فعالیت ضد باکتری موضعی مورد استفاده قرار می گیرد. کلرهگزیدین به طور مثبت شارژ شده و با سطح سلول های میکروبی منفی لود شده واکنش می دهد و به همین دلیل تمامیت غشای سلولی را از بین می برد. در نتیجه، کلرهگزیدین نفوذ به سلول می شود و باعث نشت اجزای داخل سلولی می شود که منجر …

ادامه محصول >