انواع نگهدارنده های مواد غذایی

غذا برای بقا بسیار مهم است، بنابراین حفظ مواد غذایی یکی از قدیمی ترین فن آوری های مورد استفاده انسان است تا از خراب شدن آن جلوگیری شود. روش ها و ابزارهای مختلف برای این هدف پیدا شده و بهبود یافته است. جوشاندن، انجماد، پاستوریزه کردن، خشک کردن، ترشی کردن، چند راه سنتی هستند. تابش هسته ای هم اکنون به عنوان نگهدارنده های مواد غذایی استفاده می شود. تکنیک های …

ادامه محصول >