5227613-1280_119379463-canned-food-with-basket

مواد نگهدارنده طبیعی

نگهدارنده ها یک موضوع تکراری در بحث های عمومی هستند و هر زمان که رشد می کنند، بسیاری از مصرف کنندگان آنها را با مواد شیمیایی مضر و مدرن در مواد غذایی مرتبط می کند. اما، به عنوان یک نگاه کوتاه به گذشته، نشان می دهد که حفظ غذا از فاسد شدن از چند صد سال پیش انجام می شد، زمانی که انسان برای اولین بار از نمک (شور) و …

ادامه محصول >