سدیم لوریل سولفات

سدیم لوریل سولفات (sls)

سدیم لوریل سولفات یا همان SLS یک ماده سورفکتانت (مواد فعال سطحی یا مواد مؤثر) است که می تواند انواع مختلفی از کاربردها داشته باشد. این ماده اغلب در محصولات شوینده، مورد استفاده قرار می گیرد تا تنش آب را از بین ببرد و  از پاک‌کننده‌های سنتزی با قدرت زیاد به شمار می رود.  این ماده سورفکتانت آنیونی است که به طور طبیعی از روغن نارگیل و یا روغن هسته …

ادامه محصول >