سوربات پتاسیم

پتاسیم سوربات

سوربات پتاسیم سوربات پتاسیم یک نوع نمک پتاسیم است که از اسید سوربیک بدست می آید که در صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی به عنوان یک نگهدارنده مورد استفاده قرار می گیرد سوربات پتاسیم محصولی است که با توجه به اثر ضد قارچی که دارد می تواند باعث ثبات بیولوژیکی شود. سوربات پتاسیم در شیر: پتاسیم سوربات یک نگهدارنده خوراکی است که اگر به درستی استفاده شود می تواند …

ادامه محصول >