3312743874126305782

پلی آکریل آمید

پلی آکریل آمید یا PAM یک پلیمر آلی تشکیل شده از زیر واحدهای آکریل آمید است. در ابتدا، آن را با یک ساختار زنجیره ای ساده، تکرار، خطی تولید می کند، اما می توان آن را تغییر داد تا به شکل های بسیار ساختار یافته، شاخه ای و متقابل مرتبط شود. در بسیاری از فرآیندهای صنعتی کاربرد زیادی دارد، اما یکی از اهداف اصلی جداسازی جامدات / مایعات در بخش …

ادامه محصول >