اسید سولفونیک

نام شیمیایی: آلکیل بنزن سولفونیک اسید اسامی مترادف: سولفانیلیک اسید، پی- آمینو بنزن سولفونیک اسید، پی- آمینو فنیل سولفونیک اسید، ۴ – آمینو بنزن سولفونیک اسید خلوص: ۹۹ درصد شکل ظاهری: مایع، قهوه ایی تیره رنگ اسید سولفونیک نوعی ترکیب سولفورآلی بوده که در آن R یک گروه آلکیل یا آریل و گروه هیدروکسیل سولفونیل است. سولفونیک اسید را می توان اسید سولفوریکی تلقی کرد. یک گروه هیدروکسیل با یک …

ادامه محصول >