گوارگام

گوارگام

گوارگام (E412)،   یک پلی ساکارید ذخیره ای (آرد دانه ای) است که از گیاه گوار استخراج می شود. پودری سفید تا زرد رنگ و  پنج تا هشت بار ضخامت بیشتری نسبت به نشاسته. حلال در آب و  بی مزه، بی بو، و غیر سمی است و رنگ خاکستری رنگی نیمه شفاف با pH خنثی دارند. در هنگام حلالیت در  آب با مقدار کمی بوراکس به ژل تبدیل می شود. گوارگام در غذاها …

ادامه محصول >