کککربوکسی متیل سلولز

كربوكسي متيل سلولز (CMC)

كربوكسي متيل سلولز (CMC) يك مشتق از سلولز است كه شامل ستون فقرات سلولي است كه از مونومرهاي گلوكوپيروآنوز ساخته شده است و گروه هاي هيدروكسيل آنها به گروه كربوكسي متیل محدود شده است. کربوکسی متیل سلولز سدیم بیشترین استفاده از نمک است. فرمول شیمیایی ماده : (-CH2-COOH) CMC که در  واقع سدیم کربوکسی متیل سلولز  است از سلولزی استخراج شده است که از طریق واکنش شیمیایی محلول در آب ساخته …

ادامه محصول >