egg_powders_brandspur

پودر تخم مرغ

پودر تخم مرغ کامل نسخه خشک شده از تخم مرغ های تازه است. این ماده می تواند به عنوان جایگزینی برای تخم مرغ های تازه یا تولید محصولات غذایی غنی از پروتئین استفاده شود. این امر برای صنایع غذایی با توجه به دست زدن به مواد غذایی و ایمنی مواد غذایی اهمیت زیادی دارد.پودر کامل تخم مرغ با استفاده از روش اسپری خشک کردن از تخم مرغ کامل تولید می …

ادامه محصول >