20161125_food-and-beverage_72650

کلودیفایر

عوامل کلودیفایر (Clouding یا Cloudy Agent /  Cloudifier) یک نوع افزودنی مواد غذایی هستند که برای نوشیدنی ها مانند آب میوه ها مورد استفاده قرار می گیرند که بیشتر ابری هستند و به این ترتیب طبیعی تر و ظاهری جذاب پیدا می کنند. کلودیفایر یک عامل مضر است که معمولا در نوشیدنی ها استفاده می شود. این ماده برای افزایش شفافیت نوشیدنی استفاده می شود. به عنوان یک تقویت کننده …

ادامه محصول >